top of page
IMG_0108.jpg

Workingtest

Er zijn verschillende soorten wedstrijden. De workingtest is er een van.

Om deel te mogen nemen aan een workingtest moet de voorjager in het bezit zijn van minimaal een C diploma.

Een workingtest wordt gehouden op niveau:

  • C

  • B1

  • B2

  • en A
     

Het verschil tussen B1 en B2 is dat de hond voor B1 een diploma B moet hebben behaald en voor B2 heeft de hond geprobeerd een A diploma te behalen maar heeft geen A diploma behaald.

 

Elke hond legt vijf tests af die bestaan uit nagebootste jacht situaties. De deelnemers zijn niet bekend met de proeven, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk.

Er wordt met standaard dummies gewerkt en met koud wild. 

Op een workingtest wordt niet alleen de mate van getraindheid gemeten, maar ook de inventiviteit, efficiëntie, rust en weidelijkheid van voorjager en hond. Er wordt ook gekeken hoe zij onvoorziene situaties in het veld oplossen.

Voor een workingtest moet je de hond bij de rasvereniging inschrijven.

Inschrijven in een lagere klasse dan waarvoor de hond zich ergens heeft gekwalificeerd is niet toegestaan.

 

Op een workingtest is het reglement van de rasvereniging van toepassing.

bottom of page