74959d99-7138-4645-a9c1-3fff5fe07af7.jpg

Regels van het spel dat trainen heet

Om een hond te kunnen trainen zijn drie regels belangrijk:

  1. Duidelijkheid bij het geven van een commando

  2. Consequent het gewenst gedrag eisen.

  3. Belonen op de juiste tijd en om de juiste reden.

 

Duidelijkheid

Een commando mag nooit voor tweeërlei wegen uitlegbaar zijn.

Een hond mag nooit uitmaken wanneer hij een commando uitvoert of waar hij het commando uitvoert.

Wat wil je als trainer zien als je de hond opdracht geeft te gaan zitten?

  • De hond geeft gehoor aan het commando en gaat in de zitpositie zitten dus met de achterhand helemaal op de grond. 

  • De hond geeft gehoor aan het commando op de plaats waar hij het commando kreeg. Dat kan zijn dicht bij, maar ook veraf (zitten op afstand).

  • De hond heft het commando pas op als hij een ander commando krijgt. Tot aan die tijd blijft hij zitten.

 

Consequent gedrag

Als u de hond het gewenste gedrag hebt aangeleerd is het de kunst ervoor te zorgen dat de hond het gewenste gedrag overal laat zien. Zowel in huis als buitenshuis.

Wij noemen dit beheersen van het gewenste gedrag.

Belonen

Bij zowel het aanleren als het beheersen van een commando is het belonen van de hond erg belangrijk.

Belonen moet je doen op het juiste moment en bij het juiste gedrag dat de hond laat zien.

De trainer moet zich dan ook altijd afvragen, waar ben ik tevreden mee.

Het belonen hangt dus altijd van het stadium waarin de hond zich bevindt.

In de aanleerfase wordt de hond beloond per fase.

Als de hond het gewenste gedrag beheerst wordt er beloond als de hond het commando perfect uitvoert.

Belonen hoeft niet altijd voer te zijn. Belonen kan ook met een aai over zijn bol of het weggooien van een spel dummy.

 

Bij deze vorm van trainen zal de hond het gewenste gedrag laten zien, niet omdat hij dit moet maar omdat hij dit gedrag wil laten zien.