Verbod op het gebruik van e-banden

Bijgewerkt: jan 19

Opnieuw bereikt de e-band de media en opnieuw is de training voor politiehonden de aanleiding. In het verleden was het Rambam, die deze misstanden aan het licht bracht. Nu is het de verborgen camera en nog steeds zijn de praktijken van het trainen van politiehonden niet verboden.


In een programma legde een verborgen camera, beelden vast van een training en de trainers van honden die opgeleid worden tot politiehond.

Slaan, schoppen, het misbruik van stroomstoten, de e-band alles kwam aan de orde.

Alles om de hond maar agressief te maken en te houden, voor de rest van zijn of haar hondenleven.


Een hond valt niet zomaar aan. Dat wordt hem geleerd. Agressie zit niet in een hond. Zo wordt hij gemaakt. Hoe agressiever des te beter. Hoe maak je een hond nu agressief? Met schoppen, slaan, stroomstoten op een heel hoog level, schelden en daarna trots beweren dat je een goede trainer bent.


Een e-band is een hulpmiddel om je hond erop te attenderen dat hij of zij het juiste gedrag moet laten zien. Je kunt een hond niets leren/trainen met een e-band. Je bevestigt met een e-band een gegeven commando. Eigenlijk zeg je “let op, je hebt een commando gekregen”. Je komt in de herkansing, doe wat er van je gevraagd wordt.


Daar hoef je een hond geen pijn bij te doen. Beweer niet dat trainers van politiehonden een goede band met hun hond hebben. De hond reageert agressief, niet omdat hij zo’n goede band heeft met zijn trainer, maar omdat hij reageert op de pijnprikkels van schoppen, slaan en steken. Ze zeggen vaak dat een hond een 'will to please' heeft. Dat geldt niet voor deze acties.


Dit is pure angst voor pijn. Een pijnprikkel, die een hond nooit meer vergeet.

Dit is wetenschappelijk aangetoond om in termen van onze minister te praten.

Dit maak je niet meer goed door de hond mee naar huis te nemen en hem vervolgens in zijn mand of kennel “liefdevol” te verzorgen.


Wij, Taro, trainen jachthonden. Wij conditioneren honden op een e-band.

Zonder stoot en zonder pijn maar met heel veel geduld leren wij honden te luisteren naar het commando, die ze kennen nog voordat er sprake is van een e-band.

Wij vinden in alle rust de balans tussen eigen initiatief en beheersbaarheid met als hulpmiddel een e-band. Honden, die weer teruggaan naar hun eigenaar, zijn dezelfde honden. Met dit verschil dat de keuzemogelijkheid, die de hond zo onzeker maakte, door ons is weggenomen. Ze weten hoe ze zich moeten gedragen. Hierdoor hebben ze hun vrijheid herkregen. Ze lopen niet alleen nog maar aan een lijn. De e-band heeft ze een prima hondenleven gegeven.


Wij denken dat veel honden, die opgeleid worden tot politiehond, met onze doelgroep zouden willen ruilen. Wij hopen dat aan de praktijken van het trainen van politiehonden snel een einde komt. Dat er selectie plaats gaat vinden van trainers. Trainers, die de kwaliteiten hebben een hond op een andere manier te trainen. Trainers, die weten hoe ze een e-band moeten gebruiken!

Trainers, die het waard zijn trainer genoemd te worden.


Een trainer is de mentor van een hond. Een mentor die weet wat goed is voor een hond.

Kunnen deze trainers dit beweren van zichzelf? Wij denken van niet.

Wij hebben een groep mensen gezien, die hun eigen onvermogen niet onder controle hebben. Die hun agressie op de hond afreageren door te schoppen, te slaan en misbruik maken van elektronische hulpmiddelen, die juist tot doel hebben een hond op een humane manier te conditioneren.


Je moet de e-band niet verbieden. Dat is de makkelijkste weg waardoor je honden tot levenslang veroordeelt om aan een lijn te lopen. Je moet zorgen dat deze trainers een e-band niet kunnen aanschaffen en gebruiken.


Hoe doe je dit?

  1. de honden te beschermen door actie te ondernemen tegen deze praktijken

  2. door voorwaarden en regels aan de verkoop te stellen

  3. trainers op te leiden en pas als ze de training met goed gevolg hebben doorlopen toestemming verlenen om een e-band aan te schaffen.

  4. vergunningen afgeven en toezicht houden op verlenging.