Trainen van vaardigheden

Bijgewerkt op: 29 sep 2020

Wat is trainen van een hond?

Trainen is de hond de spelregels leren die de hond nodig heeft om met de mens samen te leven.


Wat moet een hond leren?

Een hond leert vaardigheden zoals zitten, komen en het houden van de plaats.

De eigenaar doet kennis op maar leert ook vaardigheden, die het hem mogelijk maken om de hond vaardigheden bij te brengen.


Een hond leert door repeteren. Steeds maar weer herhalen en herhalen. Uiteindelijk