top of page

Spelen


We kunnen er liefdevol naar kijken, of angstig. Trots als onze hond de strijd wint.

“Wat een bikkel” zeggen we dan trots. Is dat zo?


Er zijn onderzoeken naar spel gedaan bij wolven, daaruit bleek dat wolven veel plezier beleven aan hun spel. Het is achterhaald dat dieren geen emoties hebben. Ze hebben paargedrag, een bepaalde voorliefde voor rasgenoten, maar ook een bepaalde afkeer. Ze beleven er veel plezier aan.


Bij honden is dat niet anders. Ze beleven veel plezier aan het spelen met elkaar onder andere door dopamine-aanmaak. Daarom is contact met leeftijdsgenoten zo belangrijk. Puppy's horen met puppy’s te spelen. Voor oudere honden is het spel van de jonge hondjes vermoeiend, maar het kan ook verjongend werken in hun bestaan.


Volwassen honden laten zich verleiden om mee te doen met een spetterende waterpartij waarin de jonge honden achterelkaar heen en weer rennen in het water.

Als de jonge honden overmoedig worden en daarbij de grens van fatsoen overschrijden grijpen ze in.

Wanneer tijdens het spel de uitbundigheid dreigt te ontaarden in overdreven ruig gedrag. Ze stellen zich op tussen de stoeiende donderstenen en zetten daarmee het onstuimige spel stop.


Als dieren met elkaar spelen moeten ze zich aan afspraken houden. Spel is training. Hierdoor leert de jonge hond zijn speelpartner beter in te schatten. Ze oefenen sociale rollen. Keren rollen om, om elkaar de regels van het spel bij te brengen.

Hierbij geldt wat jij niet leuk vind moet je ook niet bij me doen.


Honden die niet spelen worden door hun soortgenoten gemeden. Maken geen deel uit van het roedel. Honden die niet geleerd hebben om te spelen, worden verkeerd begrepen. Door puppy’s te leren spelen leren ze van jongs af aan wat wel en wat niet hoort. Ze leren sportief te zijn. Ze ervaren dat de onvriendelijke reactie van de andere een boodschap inhoud. Bijvoorbeeld “stoppen, ik heb geen zin meer om met jou te spelen, Je bijt te hard en dus maak je mij boos”


De volwassen hond laat bij spel met jonge soortgenoten ook de bereidheid zien om in de ondergeschikte rol te stappen. Dit doet hij door zich over te geven en op zijn rug te gaan liggen. De jonge hond zal brutaal bovenop de volwassen hond kruipen. Hij mag in de oren bijten of in de poten. Plotseling zal hij de jonge hond van zich af te schudden om een meter verder weer te gaan liggen. Uiteindelijk staat hij dan op en beëindigt het spel.


Nu is het een kwestie van je bij de situatie neerleggen. Dat is niet aan een jonge hond gegeven zeker niet als je pas 12 weken jong bent. Met een snauw of een kleine uitval leert de jonge hond dat het spel beëindigd is en dat er van hem verwacht wordt dat hij zich daarbij neerlegt.


Oké boodschap is helder. “Ik zoek wel een ander slachtoffer.”
bottom of page