Leider gezocht


Leiders komen voor bij zowel mensen als dieren. Bij honden is discussie over “hoe geef je leiding?”, niet aan de orde. Een hond eenmaal geaccepteerd als roedelleider bepaalt alles, de grenzen, stelt de regels en zorgt voor orde en veiligheid in het roedel.


Onder honden is grootte van een hond niet belangrijk om leider te worden. Wel is een sterke persoonlijkheid vereist. Een hond waar iedere volger ontzag voor heeft. Een stabiele leider die elke dag in balans is. Zijn of haar leiderschap wordt nooit in twijfel getrokken. Door een goede leider te zijn creëert een hond een perfecte samenwerking met zijn volgers wat tot gevolg heeft, een blij, rustig en tevreden roedel.


Het begin

In het nest heerst al rangorde. De teef stelt de regels en begrenst haar puppy’s.

Zij bepaalt wanneer er gedronken wordt en wanneer niet. Zij is rustig in haar doen en laten. Ze is geduldig, zij is duidelijk. Haar wensen zijn niet voor tweeërlei wegen uitlegbaar. Haar timing is perfect. Zij gedraagt zich als leider en heeft een voorbeeldfunctie voor haar puppy’s.

De puppy’s onderling werken ook aan de rangorde door middel van spel. Het stoeien lijkt misschien onbelangrijk maar, dat is het niet. Echte confrontaties blijven onder haar leiderschap achterwege.


Een nieuwe start

Dan komt de hond bij de mensen. Geen roedelleider, luidruchtige kinderen, geen regels en geen grenzen. Alles wat de hond nodig heeft om in balans te zijn, ontbreekt.

De hond krijgt te veel aandacht, wordt gekust, geknuffeld en aangeraakt op een manier die voor de hond onbekend is. Al die speeltjes met en zonder geluid overprikkelen de hond. Hij kan ineens niets meer zelf ontdekken. Alle ogen zijn voortdurend op hem gericht. Om gek van te worden en dat wordt hij ook, gek.


Hij doet alles wat God verboden heeft en iedereen vindt het grappig. Hij trekt aan de lijn, blaft naar andere honden, zet overal zijn tanden in. Dat laatste zou hij in het nest nog niet in zijn hondenkop halen toen de teef nog de baas was. De baas is onzeker over het gedrag van de hond, het gevolg is een onzekere hond. Niets is gevaarlijker dan een onzekere hond. Een hond zonder leider. Een leider die hem vertelt wat hij wel en niet kan doen.


De juiste start

Na de eerste onrustige nachten kan de hond ‘s nachts alleen in de bench blijven.

Dek de bench af met een donkere doek. Start met leider zijn. Leer onderscheiden of het geschreeuw terecht is bijvoorbeeld honger of hoge nood of dat het een schreeuw om aandacht is.


De eerste weken moet de hond ervaren welke rol u in zijn leven speelt. U geeft de hond niet alleen eten en drinken, laat de hond uit en geeft hem gematigd aandacht. U stelt ook de grenzen en u leert hem dat het overschrijden van die grenzen consequenties met zich mee brengt.

Stel ook binnenshuis grenzen. Een hond hoort niet op een bank. Bij zijn rangorde hoort een hond op vloer. Daar mag hij hond zijn. Daar wordt hij rustig van.

Hij moet leren dat tegenstribbelen niets uithaalt. Binnen no-time leert de hond de grenzen die door de leider gesteld worden.


Als een puppy opgroeit met regels maakt dat zijn leven makkelijk. Hij krijgt geen keuzes

De leider bepaalt zijn leven en maakt hem gelukkig. Wie wil niet graag gelukkig zijn dus gehoorzamen maar.


De voortgang

De pup is met 8 weken oud genoeg om getraind te worden. Jachthonden horen een training bij een jachthondenopleiding te volgen. Daar wordt de jonge jachthond de grenzen en de regels voor een jachthond bijgebracht.

Onvoorwaardelijk gehoorzamen. Je komt als je groepen wordt, je gaat zitten en je blijft ook zitten, tot er iets anders van je gevraagd wordt. Je piept niet, je mag niet hinderlijk blaffen en vervelend aandacht vragen is er niet bij.


Piepen, gapen, krabben, trillen, liggen als dat niet gevraagd wordt. Alles zal de hond proberen. Hij trekt de hele trukendoos open en meestal met succes.


"Als je geen regels aangeleerd krijgt, ben je toch de gelukkigste hond van de wereld?"

Maar is dat wel zo?