Is uw hond in balans?

Bijgewerkt op: 29 sep. 2020

Balans betekent in evenwicht zijn. De mens is in staat om te zorgen dat we in balans zijn. Is dat niet zo, dan reageert ons lichaam zowel mentaal als fysiek. Wij dragen zorg voor het herstel van onze balans. De juiste balans maakt ons tevreden met ons bestaan. Geen last meer van depressie of vermoeidheid. Balans geeft de mens een beter leven.


Hoe doet een hond dit?

Hoe zorgt hij dat hij in balans komt en in balans blijft? Wolven in de wildernis zorgen automatisch dat ze in balans zijn. Dat is hun instinct.


Een hond, die bij de mens leeft kan dat niet. Hij is afhankelijk van de wijze waarop de eigenaar met de hond omgaat. De meeste eigenaren koppelen in balans zijn niet aan hun hond. Ze vragen zich alleen af waarom een hond afwijkend gedrag vertoont. Ze vragen zich zelden af wat hun bijdrage aan het afwijkend gedrag is.


Het gedrag wordt voor deze eigenaren pas afwijkend als ze er last van ondervinden. Als de bekleding van de bank kapot is, gescheurd of bij klachten van de buren over aanhoudend geblaf. Als tijdens een uitlaatbeurt de hond constant uit is op een gevecht. Dan wordt het pas lastig.


Tijdens een intakegesprek waarbij dit afwijkend gedrag aan de orde komt, vraag ik of de hond voor hun gevoel in balans is.

"In balans, hoezo in balans? Moet dat dan?" wordt vaak verbaasd geantwoord.

Ik vraag ze op een cirkel aan te geven hoeveel procent besteed wordt aan;

  • slapen

  • het stellen van regels en begrenzingen

  • knuffelen, aandacht krijgen/geven

  • bewegen

Weinig eigenaren staan stil bij het feit dat verdeling van deze onderdelen de balans vormt voor een zinvol en gelukkig leven van een hond. Dat het in balans zijn van hun hond gedragsbepalend is.


De balans is voor alle fases van een hondenleven anders. Het heeft ook te maken met wat de oorspronkelijke taak van de hond is. Behoort de hond tot de categorie jachthonden dan zal de balans er anders uitzien dan de balans van een Berner Sennen hond.

Voor al deze honden ziet de balans er anders uit.


Jonge honden

Voor een hele jonge hond zal de dag uit heel veel slapen moeten bestaan, maar ook regels stellen en begrenzingen aanbrengen zijn belangrijk. Bewegen zal in mindere mate moeten plaatsvinden omdat de hond nog niet zoveel mag lopen. Knuffelen/ aandacht is in alle levensfases belangrijk. Toch geldt ook hiervoor, overdaad schaadt.


Een hond in balans brengen is ook voor kleine honden erg belangrijk.

Een kleine hond is niet anders dan een grote. Regels en begrenzingen stellen krijgen bij een kleine hond veel minder aandacht. Afwijkend gedrag wordt minder snel als afwijkend gezien en dus minder snel als vervelend ervaren.


Keuzes vooraf

Sta stil bij de hond die u wilt nemen of genomen hebt. Wat is zijn ras en wat houdt dat in. Als lopen niet tot uw favoriete bezigheid hoort, neem dan geen jachthond.

Neem geen hond als u weinig tijd heeft. Na verloop van tijd zal de hond de sluitpost op uw tijd zijn. De hond, die u neemt of genomen hebt, is in alles afhankelijk van u.


Neem de proef op de som. Teken een cirkel en vul procentsgewijs de bovengenoemde onderdelen in. Kijk naar je hond en vraag je af of hij gelukkig is en in balans.


Vertoont hij afwijkend gedrag? Kijk naar de cirkel die je hebt gemaakt. Is het gedrag dan verklaarbaar? Maak een andere verdeling, die past bij uw hond en u zult zien dat verbetering heel snel zichtbaar wordt.