Hoe te beginnen met trainen


Het opvoeden van een hond noemen we training. Tijdens training leert de hond, liefst op zeer jonge leeftijd, hoe hij zich moet gedragen bij de mens. Honden onder elkaar hanteren andere regels.

Honden geven dreigende signalen af door de tanden op te trekken of door te grommen.

Ze waarschuwen op deze manier de andere hond. Daarnaast geven ze kalmerende signalen af om incidenten te voorkomen. Een dreigend signaal, tanden optrekken en grommen mag een hond nooit tegen mensen gebruiken. Deze regel geldt ook voor een pup. Je zet je kleine scherpe tandjes nooit in handen of benen. Ook al ziet het er grappig uit, de pup bedoelt het niet grappig.


Mensen geven ook signalen. Dit kunnen verbale of non-verbale signalen zijn. Als mensen boos worden zal de ene mens dit non-verbaal oplossen door een dreigende houding aan te nemen. Dit om de andere persoon af te schrikken. De andere zal het verbaal proberen op te lossen door bijvoorbeeld een kalmerend gesprek aan te gaan.

Dan is er nog een derde groep mensen die nooit geleerd hebben om signalen af te geven. Ze herkennen de signalen niet die andere mensen afgeven en slaan er gelijk op los.


Honden communiceren met hun lichaam. We noemen dit lichaamstaal. Om een hond te begrijpen moeten mensen deze lichaamstaal leren lezen.

Een trainer moet eigenaren tijdens een trainingssessie leren welke signalen een hond afgeeft en wat deze signalen betekenen. De trainer zal de cursist bij acties laten zien welke boodschap de hond afgeeft.

Als je een hond goed kunt lezen maak je weinig fouten en voorkom je heel veel incidenten omdat je op tijd in kan grijpen.


Hoe train je dan een puppy?

Het trainen van een puppy is anders dan het trainen van een jonge hond. Beide trainingen zijn niet vrijblijvend, alleen de manier waarop de hond getraind wordt, verschilt van elkaar.


Tot 25 weken wordt de pup spelenderwijs geleerd om met druk om te gaan. Dit alles gebeurt wel spelenderwijs, maar is niet vrijblijvend. Een pup leert aandacht hebben voor de baas. Zonder aandacht van de pup kun je de hond niets leren.


Naast aandacht hebben voor de baas leert de pup:

  • Komen als hij geroepen wordt.

  • Zitten en blijven zitten


Spelen en Trainen

Naast dit alles leert de eigenaar met de hond te spelen. Spelen met een doel, niet oefenloos achter een balletje rennen die misschien wel 40 keer wordt weggegooid. Een hond wordt hier gek van, erger nog hij leert hier helemaal niets. Speel verantwoordelijk met een hond. Laat hem zijn hersens gebruiken.

Mat de hond niet elke wandeling lichamelijk af in de hoop dat hij zich thuis rustig gedraagt. De hond heeft u nodig om de regels te leren en hoe hij zich moet gedragen.


Algemene regels:

  • Je trekt niet aan de lijn.

  • Je vertelt je baas niet waar hij heen moet.

  • Je vraagt niet hinderlijk om aandacht. Ook niet als je een pup bent.

  • Je hoeft niet te bewaken.

  • Blaffen is niet nodig om je wens kracht bij te zetten.

  • Jij maakt als hond niet uit wie welkom is en wie niet.


Wees een goede leider

Daarnaast mag een hond van zijn baas verwachten dat hij de leider is. Een leider wordt nooit boos, is duidelijk in zijn commando’s en doet geen concessies. Begrens de hond, maar begrens ook kinderen en hun vriendjes in de omgang met de hond.

Een hond is geen speelgoed voor een kind.


Als je als hond geluk hebt met een baas die leider is, wordt jouw leven geweldig.

Je hoeft geen keuzes te maken, je bent veilig in de wetenschap dat jij zijn hond bent en hij jouw baas.


Training en ondersteuning

In tijden van COVID worden veel puppy's en jonge honden gekocht. Ze hebben allemaal behoefte aan goede training. Voor zowel de hond als voor de eigenaar en het gezin. Een juiste balans en duidelijkheid is de sleutel.

Juist in deze tijd vinden wij het belangrijk dat we mensen persoonlijk begeleiden in het lezen en leren leiden van een puppy of jonge hond. Weet je niet hoe je moet beginnen, of loop je vast tijdens je training? Wij bieden graag een helpende hand met 1-op-1 training en geregeld een online-bijeenkomst voor vragen en handige tips.Foto: Elena Mozhvilo