Het verbod (e-band)


Het is zover, de E-band (Het stroomstootwapen wordt het ook wel genoemd.) is verboden. Uitspraken door mensen die onvoldoende op de hoogte zijn over wat een E-band is en hoe deze toegepast dient te worden winnen het gevecht.


“Een band die stroomstoten af geeft”

“Dierenmishandeling, dat is het”

“Erger kan haast niet”


Beïnvloed door alle vreselijke verhalen die de ronde doen, wordt de gebruiker voor alles uitgemaakt en verkondigen mensen hun afschuw over dit zogenaamde “martelwerktuig” op een onfatsoenlijke manier. Ze zijn doof voor voorbeelden waarin sprake is van verantwoordelijk gebruik van de E-Band. In hun hoofd ben je als gebruiker bij voorbaat al veroordeeld.


Is dit terecht?

Hebben gebruikers de kans gekregen om hun kant van het verhaal te doen. Is er met de eigenaar gesproken over de problemen die de hond heeft veroorzaakt, over het gevaar dat hij daarbij gelopen heeft en wat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze om de hond op een E-Band te conditioneren.


Om over te gaan tot het gebruik van dit hulpmiddel moet je als eigenaar stevig in je schoenen staan en heel veel om je hond geven. Waarschijnlijk vertoont de hond het verkeerd aangeleerde gedrag al langer. Ben je hem al diverse keren kwijt geraakt en is er vaak gezegd dat jouw hond nooit meer los mag lopen of in de groep niet meer welkom is.

Als je dan uiteindelijk besluit je hond niet op te geven (doof voor alle verwensingen) maar blij en trots dat je voor de veiligheid van je hond hebt gekozen, je hond vervolgens aan te melden bij een trainer die gespecialiseerd is in het conditioneren van jouw hond op een E-Band is de eerste stap naar herstel gezet.


Geen fysieke aanpak meer voor jouw hond. Jouw hond loopt straks frank en vrij rond. Voor jouw hond geen lange lijn van 8 meter waar hij zich in vast loopt. Nee, jouw hond kan eindelijk leren van alle geurtjes die hij tijdens de wandelingen tegenkomt. Hij kan gaan en staan waar hij wil, het enige wat hij moet doen is luisteren en dat doet hij onvoorwaardelijk. Verdient iedere hond niet zo’n leven?


Vrijheid

Een hond moet niet geremd worden in zijn ontwikkeling. Een hond heeft het recht op vrijheid. Vrij in het verkennen van de omgeving waar hij wordt uitgelaten en omdat,

het luisterend vermogen groot is, bezorgt de hond niemand overlast.


Hij valt geen reeën of schapen aan. Als hij een haas opstoot en de eigenaar roept hem terug dan komt hij. De trainer die hem op de E-Band heeft geconditioneerd heeft hem dit geleerd. Komen is komen en zitten is blijven zitten tot er iets anders van je wordt verwacht. Ook op grote afstand. Nee, betekent stoppen waar je mee bezig bent of stoppen met alles wat je van plan bent te doen. De hond hoeft geen keuzes te maken. De vraag is niet wil je komen. De eis is komen.

Het is geen verzoek en het is niet vrijblijvend. Dit is voor de hond bekend terrein want dat heeft de teef hem geleerd.


Er zijn genoeg voorbeelden van hoe je een E-Band niet moet gebruiken. In de media is daar ruim voldoende aandacht aan besteed. Met naam en toenaam is er melding gedaan over het misbruiken van de E-Band tijdens de opleiding voor politiehonden. Honden werden agressief gemaakt want als de hond niet agressief is (de meeste honden zijn het niet) word je het wel bij het verkeerd gebruik van een E-Band. Helaas heeft men nagelaten te laten zien op welke manier de E-Band gebruikt had moeten worden.


Kan iedereen met een E-Band conditioneren?

Natuurlijk niet. Als trainer moet je met een hond kunnen lezen en schrijven. Je moet een hond door alle fases van het conditioneren helpen met veel geduld en genegenheid. Het einddoel moet zijn dat de hond in staat is door zijn gedrag aan alle voorwaarden te voldoen die nodig zijn om samen met de mens te leven.


Alle eigenaren die hun hond op een E-Band wilden zetten moeten op de hoogte zijn van alle ins en outs. Dit gebeurt tijdens een intakegesprek waarin de hele procedure van het conditioneren wordt doorgenomen.


Helaas is het nu zover, het gebruik van een E-Band is per 1 januari 2022 verboden.


Veel trainers hebben zich verzet tegen dit verbod. Met ongeloof hebben zij vernomen dat er een uitzondering gemaakt wordt voor honden die opgeleid worden tot politiehond. Voor ons trainers geeft de wet geen mogelijkheid tot het aanvragen van ontheffing er worden geen vergunningen afgegeven.

Zonder zich te realiseren wat dit verbod inhoudt voor heel veel honden heeft men dit humane hulpmiddel (bij juist gebruik) verboden. Heel veel honden zijn veroordeeld om hun leven lang aan een lange lijn te lopen. Lopen gevaar om een ongeluk te veroorzaken en in het ergste geval doodgereden te worden.


Ze lopen nu de kans om flink fysiek aangepakt te worden en dat heeft dus schijnbaar de voorkeur voor al deze zogenaamde “dierenliefhebbers” die de klok hebben horen luiden, maar nooit naar de klepel op zoek zijn geweest.

Dierenvrienden, wees trots op jezelf bij het zien van al die honden aan een lange lijn en blijf blind voor alle schade die loslopende honden veroorzaken, omdat men niet in staat is de honden te beheersen


Hulp

Ik laat honden niet in de steek. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Wil je daar meer over weten Maak dan een afspraak voor een intake gesprek.