Het echte werk


Als de hond de Basis Elementaire Gehoorzaamheid beheerst kan begonnen worden met het echte werk. Een hond die de BEG beheerst loopt grote kans zich te ontwikkelen tot een jachthond die zijn mannetje of vrouwtje staat.


Het beheersen van de BEG houd in

  • Je komt onvoorwaardelijk als je geroepen wordt

  • Je gaat zitten

  • Je blijft zitten

  • Je hebt aandacht voor je trainer.


Nu zijn andere zaken belangrijk

De hond moet niet hard in de bek worden of hinderlijk gedrag vertonen zoals piepen of blaffen. Hij moet zich leren beheersen. Hij moet gewend zijn aan dichte dekking met verschillende begroeiingen.


Op de gebieden waar getraind wordt moet de mogelijkheid zijn afstand te vergroten tussen helper en hond. Hierdoor kunnen markeer apporten op verschillende afstanden getraind worden. Zo leert de hond de valplaats van het apport te markeren en de diepte in te schatten.Dummy Launcher

Om de hond te laten wennen aan markeren met schot is een dummy launcher een ideaal hulpmiddel. Met een dummy launcher wordt een dummy met een schot weggeschoten. * voor dit hulpmiddel moet je in Nederland een wapenvergunning hebben


Hierdoor leert een hond ook op geluid te markeren. Hij ziet de dummy niet vallen maar leert zich te richten op het geluid van het schot en zo de juiste diepte in te schatten.

Voortdurend wisselen van terrein is een must. De hond moet gewend zijn aan het werken op verschillende terreinen.


Dekking en geur

Naast het markeren van een dummy moet de hond de dummy ook in de dekking opzoeken. Om te helpen moet er voldoende lucht aan een dummy zitten en wordt de dummy onder de wind gelegd. Onder de wind leggen wil zeggen dat de hond door dat de wind over de dummy waait instaat gesteld wordt de dummy te ruiken. Bij het wegleggen van een dummy blijft de werper niet achter in het bos. De hond moet de klus zelf klaren.


De dummy wordt niet te diep in het bos weg gelegd.

Zit op de dummy eendengeur dan kun je de hond helpen door met een eend op weg naar de dummy tegen bomen of struiken te tikken. Hij leert hierdoor te vertrouwen op zijn neus.


Het doel is het opzoeken van de dummy en het apporteren ervan.

De voorjager geeft de hond de tijd om te zoeken zonder extra commando's of aanwijzingen te geven.

Alleen als de hond leeg uit de dekking komt wordt hij opnieuw weg gestuurd.

Belangrijk hierbij is dat de hond bij de BEG-training geleerd heeft dat apporteren betekent halen, terugbrengen en netjes afgeven. Zeker als de hond straks geschoten wild uit de dekking moet opzoeken.


De kans is groot dat de hond zich laat leiden door andere geuren, maar uiteindelijk moet hij vertrouwen krijgen in zijn eigen deskundigheid. Om de hond te helpen diepte te maken worden 5 dummy’s in een lijn gelegd.

De eerste dicht bij, de tweede iets dieper en zo tot aan de uiteindelijke diepte die de hond moet leren. De aandacht bij zijn opleiding blijft liggen op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en correct werken.


Het stellen van een doel

Bij het trainen van een jonge hond is het belangrijk dat de trainer plezier beleeft aan het werk van de hond, maar dat geldt natuurlijk ook voor de hond.

Daarom is het belangrijk dat bij een oefening als apporteren uit de dekking een doel gesteld wordt.


Dat doel kan zijn:

  • het zoeken van het apport

  • het vasthouden van het apport

  • het afgeven in modelapport

  • beheersbaar zijn

  • geluidloos werken


Een goed opgeleide hond zal aan alle doelen voldoen. Een jonge hond in opleiding zal steken laten vallen.


Voorbeeld

Het doel is, het zoeken van het apport, de hond vindt het apport, maar laat het voor je op de grond vallen, wat doe je dan?


De trainer moet genieten van het behalen van het doel en de hond moet geprezen worden voor het behalen van het doel. Dit gevoel mag niet worden overschaduwd door het mopperen voor het neerleggen van de dummy.


Het neerleggen van de dummy vraagt om een andere training, op een ander moment.

Pas als de hond de vaardigheden van het vasthouden en netjes afgeven van het apport weet uit te voeren kun je bij het zoeken uit de dekking deze vaardigheden als doel toevoegen.Afbeelding door: Rhett Noonan