Een stille wereld

Bijgewerkt op: 12 sep.


Jonge honden moeten veel leren. Ze ontdekken de wereld van een hond door onaangelijnd die wereld te verkennen. Los lopen is voor een jonge hond van levensbelang. Zelfstandig ontdekken wat belangrijk in een hondenleven is zoals, lichaamstaal lezen bij soortgenoten waardoor je probleemloos kan spelen.

De hond leert commando’s uitvoeren. Commando’s heeft hij nodig om beheersbaar en begrensd te worden. Een beheersbare hond is veilig. De kans op ongelukken wordt tot het minimum beperkt.


Aandacht

Het eerste wat een jonge hond moet leren is aandacht hebben voor de begeleider.

Door aandacht van de hond te vragen leert de hond aandacht geven. Om regels te leren heb je de aandacht van de hond nodig. Als je geen aandacht van de hond krijgt wordt het aanleren van regels moeilijk. De hond is dan alleen maar met zichzelf bezig.

Aandacht vragen doe je verbaal door de hond bijvoorbeeld het commando “LET OP” te leren. Bij een dove hond is dat een probleem. Verbaal communiceren met een dove hond is niet mogelijk.


Sara

Voor Sara, een mooie dove Engelse Setter van acht maanden oud behoorde het aanleren van regels op een verbale manier niet tot de mogelijkheden. Hierdoor liep ze een achterstand op in haar ontwikkeling. Een vrolijke jonge hond alleen in een stille wereld, dat was haar lot.


Ze leerde zichzelf ongewenst gedrag aan zoals trekken aan de riem, niet op haar begeleider letten en heel scherp en langdurig blaffen. Sara corrigeren werd door de eigenaren als moeilijk ervaren. Ze leerde een paar commando’s die in gebarentaal gegeven werden maar, net als alle andere honden voerde ze die commando’s uit als het haar uit kwam.

Haar eigenaren durfden Sara niet los te laten uit angst dat ze niet meer terug zou komen. Een terechte angst want de ogen van Sara zagen alles en haar neus was extra ontwikkeld.


De eigenaren wisten wat de doofheid van Sara betekende voor haar ontwikkeling en zochten met ons contact. Wij trainen dove honden met behulp van de E-Band.


Traject met E-Band

In een gesprek met de eigenaren is het traject die Sara tijdens training doorloopt goed doorgesproken. Wij vinden het belangrijk dat eigenaren precies weten wat er met hun hond gaat gebeuren. Dat maakt de spanning minder en het vertrouwen en het begrip in onze manier van werken groter.

Om goed en verantwoord te werken is afgesproken dat Sara gedurende de training intern komt. Ook een hond moet vertrouwen krijgen in diegene die met de hond gaat werken.


Eerst is Sara bekend gemaakt met de E-Band. Het is belangrijk dat hiervoor voldoende tijd genomen wordt. Ze mag niet schrikken. Het omdoen van de band moet gekoppeld worden aan een leuke ervaring, in dit geval los lopen aan een lijn van 15 meter.

Belangrijk is dat de lichaamstaal van de hond gelezen wordt. Het signaal in dit geval een triller moet op het juiste moment gegeven worden. Als de triller gegeven is en ze opkijkt, maak je het gebaar die hoort bij komen. Je houding moet uitnodigend zijn. Jij bent leuk om naartoe te komen.

Komt ze jouw richting uit dan geef je de beweging die hoort bij gaan zitten. Op deze manier leer je de hond wat de bewegingen betekenen,


Ieder hond leert door repeteren dus ook Sara. Elke dag kreeg ze hetzelfde programma aangeboden. Zitten, E-band om en vervolgen naar onze bus om te vertrekken naar het terrein waar de training plaatsvindt. De eerste paar dagen werkte ze aan een lange lijn die door mij aan het einde van de lange lijn vastgehouden werd. Na een paar dagen liep ze Semi- los dat betekent dat de lange lijn niet meer vastgehouden werd, maar over de grond achter haar aan sleepte.


In de tweede week was ze toe aan stap 2. Ze liet zien dat ze de gebaren kende door ze perfect uit te voeren nadat er om aandacht gevraagd was. Nu moest ze leren, net als honden die niet doof zijn, dat het gebaar (commando) dat ze krijgt onvoorwaardelijk uitgevoerd moet worden.

Hiervoor wordt de Nick gebruikt. Ze krijgt een hele korte nick die haar vertelt dat er een commando gegeven is en dat ze dat commando moet uitvoeren. Het gebaar (commando) is ook voor een dove hond niet vrijblijvend. Bij Sara wordt op deze manier de keuze weggehaald om het commando niet uit te voeren.


De laatste uitdaging is het roedel waarin ze mee loopt. Dit roedel bestaat uit vier en soms vijf honden. In het roedel gedraagt Sara zich als iedere andere hond. Pret voor tien. Als honden samen stoeien is de adrenaline heel hoog. Hierdoor voelt ze de triller niet. Toch moet ze aandacht geven anders kan er geen gebaar (commando) gegeven worden.


De oplossing is een continu signaal op een laag niveau. Een nick signaal is een elektronisch signaal die een fractie van een seconde duurt. Een continu signaal zijn een paar nick signalen achterelkaar. Dit signaal is dringt beter door bij een hond die een hoog adrenaline niveau heeft. Hierdoor wordt ze afgeleid en kijk ze op en dat is het moment dat het gebaar(commando) gegeven wordt. Het niet uitvoeren van het gebaar (commando), heeft net als bij alle ander honden die getraind worden met behulp van de E-Band een nick (herinnering) tot gevolg.

Als je een commando krijgt voer je dat commando onvoorwaardelijk uit, ook als je doof bent. Een dove hond is een dier, een hond en toevallig is de hond doof. Dat maakt een hond niet zielig.


Na twee weken kon Sara naar huis. Sara geniet van lange wandelingen waarbij ze onaangelijnd haar weg zoekt. Ze leert de lichaamstaal van haar soortgenoten lezen. Ontdekt de wereld van een hond. Leeft nog steeds in een stille wereld, maar wel een spannende stille wereld.


Begeleiding

De eigenaar van Sara kreeg begeleiding in het gebruik van de zender die hoort bij een E-Band. Hij leerde Sara begrenzen door elektronische signalen af te geven op het juiste moment. Dat was in het verleden niet nodig omdat Sara altijd aan een lijn liep.

Nu is ze vrij, maar ook voor haar wordt de mate van vrijheid door haar baas bepaald.

Hij is haar mentor en hij weet wat goed is voor haar.


Tijdens het geven van training zag ik haar op afstand lopen. Een gelukkige hond met een tevreden baas. Wat wil je als trainer nog meer, daar doe je het voor. Daar word je als trainer gelukkig van.