Bijten als beloning - vervolg


Opnieuw brengt Zembla de wantoestanden bij de opleiding tot politiehond onder de aandacht. Weer zijn veel mensen met stomheid geslagen dat deze misstanden met goedkeuring van de overheid kunnen plaatsvinden, want het valt toch allemaal wel mee.


Bekijk hier de uitzending van ZEMBLA - Bijten als beloning - Deel 2


De mishandeling van de honden wordt weifelend toegegeven. De lafaards durven wel een hond te mishandelen onder de noemer trainen, maar durven hier niet voor uit te komen. Laat staan dat ze hun gezicht laten zien. Hun gezichten worden afgedekt.

Hoever durf je als mens te gaan bij de mishandeling van een hond? Een dier dat bij geboorte verre van agressief is. Toch blijven we halsstarrig volhouden dat de opleiding die hij krijgt voor een goed doel is. Bedoelen ze dat het doel het verminken van mensen is? Want dat zien we toch in dit programma? Een hond die een auto wordt ingegooid met als resultaat het verwonden van de bestuurder. Kon je die man niet gewoon uit de auto laten komen. Heb je als politie daar een hond voor nodig. Als je de bestuurder er dan eindelijk uit de auto hebt getrokken, assisteer je als politieman dan je hond met gebruik van je wapenstok of is het andersom.


Dan is er ook nog de vereniging die deze honden zegt op te leiden en die zich laat verleiden tot deze walgelijke praktijken. Een vereniging die het voor elkaar krijgt om een hond zo gek te maken dat deze niet meer voor rede vatbaar is.

Een levensgevaarlijk hulpmiddel in handen van een overheidsinstantie die met dit hulpmiddel niet weten om te gaan. De honden worden ingezet als wapen, naast de andere wapens die politiemensen denken nodig te hebben.


De honden krijgen de opdracht om mensen zo te verwonden dat deze mensen blijvende schade oplopen. Trots laten ze zien waar de hond mee mishandeld wordt. Trots zijn ze op hun agressieve manier van opleiden. Voor € 6000,00 euro maken ze van die jonge hond een monster.

De hond wordt in deze documentaire zichtbaar geslagen en geschopt. Tijdens de mishandeling zit de hond ook nog aan de lijn en wordt van links naar rechts getrokken. Hij is de zwakste partij in de actie die opleiden genoemd wordt. Hij kan zichzelf niet verdedigen tegen deze vorm van mishandeling. Als dat wel het geval zou zijn dan zou de hond waarschijnlijk bijten.


Bij een bijt-incident van een huishond wordt regelmatig overwogen om het dier in te laten slapen. Bij bijt-incidenten probeer ik altijd naar een reden te zoeken waarom de hond gebeten heeft en wat eraan vooraf is gegaan. Wat is het aandeel van de eigenaar bij dit bijt- incident geweest.


Zonder reden bijten zit van nature niet in een hond.

Een hond bijt over het algemeen niet zomaar. De politiehond daarentegen wordt tijdens de opleiding gedwongen om te bijten. Normaal gesproken gaan honden na een aantal dreigende signalen van soortgenoten of van de hond zelf, over tot bijten. Deze honden in "opleiding" kunnen de pijn, van alle hulpmiddelen die misbruikt worden alleen voorkomen door te bijten en dan liefst zo hard mogelijk. Vasthouden en doorbijten is een must dan houd de pijn op.


Tijdens training bijten de honden op de arm. Dit gaat gepaard met veel geschreeuw.

De pakwerker is beschermd. Zijn pak is zo dik daar bijt een wolf nog niet doorheen.

Hoe zit het dan met die arrestant in zijn jasje en spijkerbroek. Daar blijft na de aanval van de hond niet veel meer van over. De verwondingen door hondenbeten zijn niet te verwaarlozen. Infecties, bloedvergiftiging zijn een paar complicaties en in het ernstigste geval moet een ledemaat geamputeerd worden.

Hoe ernstig moet een misdrijf zijn om een hond zo tekeer te laten gaan? We praten dan over de rol van de begeleider. Waar ligt zijn of haar verantwoordelijkheid? Waar zijn de regels voor het inzetten van een politiehond? Hoe ben je opgeleid als begeleider en door wie?


Wat gaat er als begeleider door je heen als je de hond zo tekeer ziet gaan op een menselijk lichaam?

Ook een arrestant is een mens. Laten we de hond los op iemand die zich niet kan legitimeren of die verward is? Ja, dat doen we als politie en er is geen wet die de politie daarvan kan weerhouden.

Praten we dan over machteloosheid van het slachtoffer en machtsmisbruik van de begeleider? Komt dit niet overeen met machteloosheid van de hond en machtsmisbruik van de opleider?


Deze wantoestanden hebben tot gevolg gehad dat de E-Band, of zoals hij in de documentaire genoemd wordt, de elektronische halsband verboden gaat worden.

Verboden voor ons trainers die het beste met een hond voor hebben.

Zelfs na het verbod op E-Band wordt er door de overheid voor de politie een uitzondering gemaakt. Hoe dom kun zijn dat je als overheid na alle publiciteit over de mishandelingen van een hond tijdens zijn opleiding, de politie toestemming geeft voor dit walgelijk grensoverschrijdend gedrag.

Weer is de hond het slachtoffer.

De E-band is, als hij op de juiste manier gebruikt wordt, het humaanste hulpmiddel. Altijd beter dan de hond schoppen en slaan. Door de E-Band op de juiste manier te gebruiken wordt de hond er aan herinnerd dat hij het commando dat gegeven is en die hij kent moet uitvoeren.

De E-band is geen straf hulpmiddel of martelwerktuig. Het is een hulpmiddel dat de hond helpt de commando's zoals, zitten, komen en aandacht hebben uit te voeren.

Een hond die op de juiste manier op de E-band is geconditioneerd blijft dezelfde hond met dit verschil dat hij het commando dat hij heeft gekregen uitvoert, omdat hij snapt welk gedrag er van hem verwacht wordt. Dit is hem in een eerder stadium zonder het gebruik van een E-Band aangeleerd.

Door het verantwoordelijk conditioneren op een E-Band krijgt de hond een geweldig leven waar iedere hond recht op heeft.

Liep de hond eerst altijd aan de lijn, kan hij nu daar waar het geoorloofd is los lopen

Daar word je als hond toch gelukkig van?


De politiehond daarentegen is door het misbruik van alle elektronische middelen, stokken, schelden en schoppen veranderd in een monster. Word je daar als hond gelukkig van?