Bijten als beloning

Bijgewerkt op: 12 jan. 2021

Eerder heb ik al een artikel geschreven over de manier waarop de politie denkt met het opleiden van hun honden en het uitvoeren van de taken van deze honden om te mogen gaan. Hoe is dit mogelijk? Waarschijnlijk omdat ze er toestemming voor krijgen.


Zolang je als overheid het niet noodzakelijk vindt om voor deze honden regels op te stellen mag ieder politiehondenbegeleider zich uitleven en zijn hond als wapen gebruiken. Als overheid was je dan je handen in onschuld. Je kunt als overheid deze mensen niet aanspreken op misbruik maken van hun positie en dat moet je ook zo houden toch? Officieren van justitie en rechters stellen geen onderzoek in met als excuus dat er geen wetgeving is die dit gedrag verbied en kan bestraffen.


Zembla vertoonde op 19 november 2020 een uitzending waarbij in de praktijk politiehonden ingezet werden. Honden die zich uit mochten leven op een menselijk lichaam. Schaamteloos kregen deze honden van hun begeleiders herhaaldelijk het commando om aan te vallen. Ze mochten bijten overal waar ze hun tanden in konden zetten. Na later door beelden bekend gemaakt, zonder enige reden.


Bekijk hier de uitzending van Zembla terug:

Van het bijten in de arm of het been was geen sprake. Gewoon bijten overal waar je deze mensen te pakken kunt nemen. Opgejut door hun begeleider. Waar zijn de normen en waarden van deze politiehondenbegeleiders gebleven? Normen en waarden waar hun collega’s andere mensen op aanspreken.


Een hond omhoog gooien om een ongewapende, weerloze, psychisch zieke man in de nek te bijten, is dit geen poging tot doodslag? Een weerloze man naar buiten slepen terwijl een hond zich uitleeft op het lichaam van deze man. Of dit nog niet genoeg is sla je als politieman er dan maar duchtig op los. Zijn deze honden goed opgeleid? Nee niet. De adrenaline bij deze honden is heel hoog. Dit wordt veroorzaakt door de manier waarop ze opgeleid worden en de hulpmiddelen die daarvoor misbruikt worden.


De E-band willen ze voor ons verantwoordelijke trainers verbieden. Voor politie wil de overheid een uitzondering maken. Moet de minister maar eens goed naar de deze Zembla uitzending kijken. Mag ze zich afvragen of dit de bedoeling is. Is dit niet gewoon een hond die niets kan ondernemen tegen de manier waarop hij opgeleid wordt. Om uiteindelijk te eindigen in een hond zoals deze in de documentaire te zien is.


Als hondentrainer heb ik er geen woorden voor. Ik was met stomheid geslagen toen ik de documentaire zag. Met plaatsvervangende schaamte heb ik naar de beelden gekeken. Moeten wij burgers respect tonen voor politie die zich schuldig maakt aan verminking van onschuldige mensen.

Wij, burgers die straf opgelegd krijgen als we dit gedrag vertonen. Wij worden dan criminelen genoemd. Wij staan dan, als we door de politie worden opgepakt, voor de rechter en worden veroordeeld. Wat is het verschil?


Dus als je bij de politie werkt gelden de wetten niet voor jou? Zolang je dat blauwe/zwart-gele pak aan hebt ben je onschendbaar? Dan mag je je uitleven met behulp van de hond. Wat zegt het eigenlijk van die politiehondenbegeleider. Machtsmisbruik, sadisme? Ben je eigenlijk wel op je plaats bij de politie. Is de taak van de politie niet primair het beschermen van ons burgers? Ik vraag me af hoe die begeleiders zich gedragen na een avond stappen als ze dat pak niet aan hebben.


Wij leiden honden op voor jachtsport en aan de andere kant helpen wij honden het verkeerd aangeleerde gedrag te vergeten door ze goed gedrag aan te leren. We belonen het juiste gedrag met brokjes bij hele jonge honden en met een spel dummy bij de oudere honden.

Honden die bijtincidenten veroorzaken worden in veel gevallen ingeslapen terwijl daar vaak geen enkele reden voor is. Wij zoeken naar de achterliggende reden van het bijtincident. Daar gaan we mee aan slag.


Wat gebeurt er met deze politiehonden die maar blijven bijten en niet los kunnen laten omdat ze zo opgefokt zijn dat ze gevoelloos zijn geworden voor commando’s? Het commando dringt niet meer tot ze door.


Waarschijnlijk worden ze na deze documentaire uit het korps gezet. Zijn deze honden nog te vertrouwen? Deze honden zijn, net als hun slachtoffers verminkt, psychisch ziek. Daarvoor mogen ze hun begeleider bedanken voordat de naar de dierenarts gebracht worden, voor de final solution. De begeleider, die neemt gewoon weer een andere hond.


Een tijd geleden werd ik opgebeld door een trainer van politiehonden. Hij wilde informatie over het verantwoordelijk gebruik van de E-Band tijdens de training van politiehonden. Ik gaf mijn mening over de manier waarop dit humane hulpmiddel bij hun training werd ingezet. Het gevolg?


Hij gooide boos de hoorn op de haak.