Baas, welke plaats neem ik in?

Bijgewerkt op: 29 sep. 2020

Iedere sport vraagt om training. Ik vergelijk het altijd met voetbal. Je moet door de week trainen om zaterdag een wedstrijd te spelen.

Voetbal is een teamsport, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Ook teamgenoten kunnen je aanspreken op het feit dat je niet voldoende traint, dat je daardoor niet voldoet aan hun verwachtingen. Hierdoor lopen je teamgenoten de kans de wedstrijd te verliezen.

Bij jachthondensport is dat niet anders.

Resultaat behalen vraagt om training.

Het verschil tussen voetbal en jachthondensport is dat wij de eigenaren leren hun hond te trainen. Wij brengen de voorjagers kennis en vaardigheden bij.


Je kunt op verschillende manieren trainen;

  • je traint of je traint niet

  • je traint, maar de training is geen succes

  • je traint vaak, maar het resultaat is nihil

  • het resultaat staat niet in verhouding met de energie en tijd die jij erin steekt.


Waar ligt dat aan?

Aan de manier waarop de hond naar jou kijkt. Kijkt de hond naar jou met respect, ziet hij of zij jou als leider.

Is de hond de baas, maar heb jij dat niet door of, heb jij het wel door, maar weet je niet hoe je het tij moet keren.

In het laatste geval zal training hoe intensief ook, te weinig resultaat opleveren om succesvol genoemd te worden.


De oplossing ligt in de manier waarop je naar je hond kijkt. Welke plaats heeft de hond binnen jouw roedel. Ben jij wel de leider, bepaal jij alles?

Medezeggenschap evenals overleg is bij een hond niet aan de orde.

Een dier kan niet overleggen, laat staan discussiëren over een beslissing die jij hebt genomen. Ken dieren, in dit geval honden, geen menselijke eigenschappen toe.


Duidelijkheid is belangrijk.

Duidelijkheid is overdag van toepassing en loopt van maandag tot en met zondag. Duidelijkheid binnen en buitenshuis. Voor een hond moet duidelijk zijn welk gedrag je van hem of haar verwacht.

Men zal onmiddellijk ontkennen dat hond thuis de baas is, maar de hond zal zich tijdens de training als baas gedragen.


Ik denk dat ieder voor zich genoeg voorbeelden heeft waarin de hond zich als baas gedraagt;

  • waarom zou ik komen, kom jij maar

  • waarom moet ik die dummy terugbrengen. Pakken is leuk, maar apporteren is een tweede. Pak het zelf op

  • hoezo roep je mij terug. Je ziet toch dat ik bezig ben. Wacht maar, ik ben nog niet klaar.

Het maakt niet uit of het om een huishond of een werkhond gaat. Een Duitse Staande Korthaar of een Teckel. Je hebt grote honden en kleine honden. Ze hebben één ding met elkaar gemeen, het zijn allemaal honden. Stammen allemaal af van de wolf.

Een hond hoort in balans te zijn met naar verhouding duidelijke regels, grenzen, beweging, slapen en aandacht. Als honden in balans zijn, zal elke training naar tevredenheid verlopen. Er bestaat geen hond, die ervan geniet de baas te zijn. Erger nog, ze worden er ongelukkig door.


Mijn honden hebben hun eigen plaats in de kennel. Ze lopen elke dag in het bos en krijgen daardoor voldoende beweging.

Een bos is voor een hond, als een universiteit voor een student. Voer voor zijn hersens.

Ze hebben elke dag dezelfde structuur. Ze krijgen voldoende aandacht. Ze worden twee tot drie keer per week getraind. De regels zijn duidelijk evenals de grenzen.

Onze honden zijn werkhonden en geen huishonden. Wij genieten van hun aanwezigheid. Wij beleven plezier aan hun training. Ze gaan mee op vakantie en op vakantie gelden dezelfde regels als thuis.


Een terras pakken is er voor hun niet bij. Daar hebben ze niets aan. Een fijne wandeling met uitdaging, daarna verzorgd worden, lekker eten en vervolgens slapen in de bench, die onder een afdak buiten staat. Daarna pakken wij een terrasje.


Zijn de regels voor een huishond dan anders?

Nee, ook een huishond is een hond. Het maakt niet uit of hij nu groot of klein is,

jong of oud. Als de balans goed is, is er geen vuiltje aan de lucht. Een huishond loopt in huis, maar de regels horen hetzelfde te zijn.


Kijk eerlijk naar de beperkingen van je hond. Wat is de oorzaak van de beperking? Welke rol heb jij daarin gespeeld en wat moet je doen om het tij te keren?

Ga er nu niet vanuit dat, omdat onze honden werkhonden zijn, de emotie(liefde) minder is. Wij geven veel om onze honden. Hun plaats in onze roedel is voor hun duidelijk en hierdoor zijn ze gelukkig en wij ook.