A Training informatie - Deel 1


Over het behalen van een A diploma wordt vaak te licht gedacht. Ook tijdens jachthondenproeven waar deelnemers een diploma met hun hond kunnen halen wordt er regelmatig in de pauze voorafgaande aan de A-proef de vraag gesteld wie voor het A-diploma op wil gaan.


Er worden geen duidelijke voorwaarden gesteld. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om het maar even te proberen. Op deze manier wordt het aantal deelnemers aan de A-proef alleen maar groter met het gevolg dat ook mijn hond nog langer moet wachten voordat hij mag beginnen en ik nog vaker moet kijken naar honden en voorjagers die er bij lange na nog niet aan toe zijn.


Door deze serie te schrijven geef ik inzicht in wat er nodig is om je hond naar behoren op te leiden voor het behalen van een A-diploma.


Wat is dirigeren?

Op aanwijzing van de voorjager is de hond in staat het wild te vinden en vervolgens te apporteren.


Het eerste onderdeel van een A-diploma is de dirigeerproef. Tijdens de dirigeerproef kan de hond het wild dat is weggelegd niet ruiken en heeft de aanwijzingen van zijn voorjager nodig om het wild binnen te halen.

Het succes hangt af van de aandacht die de hond voor zijn voorjager heeft en zijn luisterend vermogen.

De hond moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Hij moet de aanwijzingen aannemen die door zijn voorjager worden gegeven.

  • Hij moet op het commando gaan zitten en van richting veranderen als zijn voorjager dit aangeeft.

  • Hij moet inkomen als daarvoor een opdracht wordt gegeven en mag geen eigen initiatief tonen.

Dit alles op redelijk grote afstand. Keurmeesters geven hun oordeel over de dirigeerbaarheid van de hond.


A-training

De fanatieke voorjager weet wat dit betekent. Trainen, trainen en nog eens trainen. Drie stappen vooruit en soms weer twee stappen achteruit. Tijdens dit onderdeel van A-training wordt het eigen initiatief van de hond tijdelijk op een laag pitje gezet.


Elk jaar proberen veel voorjagers met hun hond een A-diploma te halen. Het hierin slagen is aan weinig voorjagers gegeven.


Het is alweer enige tijd geleden dat ik met mijn hond A-diploma’s wilde halen. Deze diploma's had ik nodig om deel te mogen nemen aan Meervoudige Apporteer Proeven op A-niveau.

Mijn hoop was daarbij altijd gevestigd op het deelname nummer. Hoe hoger het nummer des te langer moest Igor op zijn beurt wachten. Als wij een beetje pech hadden dan moesten we ruim een uur, soms nog langer, wachten voordat wij aan de slag konden. Vaak waren er minstens 20 honden voor hem. Het gaf mij als voorjager wel de kans om te kijken welke problemen ik met Igor kon verwachten.

Igor had een perfect luisterend vermogen en had alleen maar aandacht voor mij. Hij week maar zelden af van de lijn die hem door mij gegeven werd.


Dat was meer dan ik van veel deelnemers kon zeggen. Veel honden gingen op afstand hun eigen weg, reageerden niet meer op de commando’s van hun voorjager. Verdwenen in maisvelden en kwamen daar op herhaaldelijk verzoek van hun voorjager niet meer uit. Sommige honden liepen toch per ongeluk op de duif, maar van mooi dirigeerwerk was geen sprake.


Van alle honden die worden opgegeven om deel te nemen aan een dirigeerproef is het slagingspercentage misschien 25%


Waar ligt dat nu aan?

Het kan liggen aan de manier van opleiden, de leeftijd waarop de training op A-niveau is begonnen.

Soms is de hond te jong begonnen met A-training, is hij nog niet uitgespeeld waardoor de druk op de jonge hond veel te hoog wordt. Soms heeft de hond net 1 of 2 B-diploma's behaald, maar zijn de punten op het B-diploma matig, wat iets zegt over de ervaring en het luisterend vermogen van een hond.

Veel voorjagers denken te makkelijk over training op A-niveau.


Ze hebben dan een B-diploma op zak en denken waarschijnlijk dat het behalen van een A-diploma weinig meer voorstelt. Beginnen al gelijk met dirigeren, liefst op een weiland. Zetten allerlei hulpmiddelen in, van bakjes met brokken tot witte vlaggetjes links en rechts en dan maar hopen dat de hond snapt wat er van hem verwacht wordt. Niet dus.


Wat heb je nodig om een kans te maken op een A-diploma?

Je hebt als eerste een hond nodig die wil werken en weet welk gedrag jij van hem verwacht zoals:

  • Rust op post

  • Aandacht

  • Zitten, blijven zitten en

  • Komen als je geroepen wordt.

Hij dient dit gedrag onvoorwaardelijk op afstand uit te voeren. Een hond die geen rust heeft of weinig aandacht voor zijn voorjager zal opdrachten die hij non- verbaal krijgt slecht uitvoeren.


De rest (dat is ook nog veel) zijn vaardigheden die hij moet leren. De voorjager moet alleen tevreden zijn met 100% resultaat liefst 120% want als de hond op een proef door omstandigheden terug zakt gaat hij altijd nog voor 100%.


Het genot van een 9 voor het dirigeren en een 10 voor het uitlopen van het sleepspoor is niet te omschrijven. Dit is dan geen gelukstreffer maar een hond die laat zien dat hij dirigeerbaar is. Dit genot vergeet je als voorjager nooit meer ook al is de hond waarmee je dit resultaat bereikte al heel lang overleden.