6b4c87a6-3e08-4e70-b656-9a43bf6011c4.jpg

Gehoorzaamheid

Bij mensen wil gehoorzaamheid zeggen, doen wat je gevraagd wordt.

Bij honden betekent dit, onvoorwaardelijk uitvoeren wat er gezegd wordt.

 

Net als bij kinderen moet een hond leren gehoorzaam te zijn.

Bij een kind kun je gehoorzaamheid uit leggen, bij een hond is dit onmogelijk.

Een hond moet de klank van een commando koppelen aan een beweging.

Beter nog is het commando koppelen aan een beweging van de hand of een fluitsignaal. Honden communiceren prima non-verbaal.

Ik blijf liggen, dat is de opdracht
Ik moet blijven zitten, mijn baasje zegt het

Waarom moet een hond gehoorzaam zijn? 

Omdat hij leeft tussen mensen en mensen hebben regels. Een mooi voorbeeld is een hond die tegen mensen opspringt. De meeste mensen vinden dit heel vervelend. Honden vinden dit gedrag onderling ook niet zo prettig en zullen de hond die springt waarschuwen middels geluid of een uitval. De hond leert dan dat een bepaalde actie van hemzelf gevolgen hebben. Die gevolgen kunnen positief of negatief  zijn. Wij noemen dit conditioneren.

 

De mate van gehoorzaamheid bepaalt de hond aan de hand van de plaats die hij denkt in te nemen in de roedel waarin hij leeft.

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid zet hem onderaan de roedel.

Onderaan de rangorde, dat is de plaats waar een hond hoort te zijn. Daar wordt de hond rustig van. Een rustige hond is een aanwinst voor het gezin, een onrustige hond geeft problemen en ontwricht het gezin.

Onvoorwaardelijk zitten als dat gezegd wordt, Al is het op de tafel of eronder

Hoe behaal je nu het beste resultaat? 

Door de hond te trainen/op te voeden. Hem de regels van het spel bij te brengen.

Duidelijk en consequent zijn. Hem opvoeden als een hond en niet als een mens.

Een hond is een hond, is een dier en is een ras. Een hond bedeel je geen menselijke eigenschappen toe.

 

Trainen is een kunst op zich. Dagelijks ben je bezig de hond vaardigheden te leren. 

Elke dag is precies hetzelfde. Er zijn spelregels binnenshuis en er zijn spelregels buitenshuis. Deze spelregels zijn niet incidenteel maar zijn er altijd.

 

De hond bepaalt niets en de baas bepaalt alles. 

En de hond??? Die voelt zich heerlijk bij dit gedrag.